Facebook Iconfacebook like buttonTwitter Icontwitter follow buttonRSS
Venus z Urbino - Tycjan

Pornografia (definicje)

25 lipca 2017 / 0 komentarzy / Gregor Samsa

Defi­ni­cje por­no­gra­fii zaczerp­nięte z róż­nych źródeł z dzie­dziny prawa, psy­cho­lo­gii, socjo­lo­gii, sek­su­olo­gii i innych.…